เกม Fill the Closet Restock รีวิวเกมฝึกความเป็นระเบียบสำหรับเด็กเล่น

สำหรับเกมที่จะรีวิวในครั้งนี้เป็นเกมที่มีประโยชน์สำหรับเด็กมาก ๆ เพราะเกมนี้ช่วยฝึกให้เด็กมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม Fill the Closet Restock เกมนี้จะเป็นเกมที่เด็กต้องนำเสื้อผ้าจัดใส่ไว้ในตู้อย่างเป็นระเบียบให้มากที่สุด ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เหมาะสำหรับเด็กมาก ๆ ด้วยเนื้อหาของเกมFill the Closet Restock ที่มีความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยการฝึกในความคิดของเด็กในการจัดสิ่งเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เชื่อว่าในชีวิตจริงทุกครอบครัวจะมีการสอนในเรื่องของการจัดของให้เป็นระเบียบอยู่แล้ว ซึ่งบางครอบครัวก็สามารถสอนได้ผล เด็กเชื่อฟังและทำตาม แต่ในบางครอบครัวก็ไม่สามารถสอนเด็กในเรื่องนี้ได้เพราะเด็กไม่ให้ความร่วมมือ ในการเล่นเกมนี้จึงทำให้เด็กมีแรงจูงใจที่อยากจะจัดเก็บเสื้อผ้าให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

เกม Fill the Closet Restock

ความน่าสนใจในการเล่นเกม Fill the Closet Restock 

สำหรับความน่าสนใจในการเล่นเกม Fill the Closet Restock ก็คือการที่ทำให้เด็กเห็นในเรื่องของการจัดระเบียบเสื้อผ้าเป็นเรื่องที่มีความสนุกมากยิ่งขึ้น เพราะหากว่าเด็กสามารถสนุกในการเล่นเกมนี้ได้ เมื่อเจอในสถานการณ์จริงก็ทำให้เด็กอยากที่จะเก็บและจัดเสื้อผ้าให้มีความเป็นระเบียนเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่มองว่าการจัดเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นงานบ้านที่ควรจะทำหรือเป็นคำสั่งที่ได้มาจากพ่อหรือแม่ที่สั่งให้จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ เพราะหากว่าเป็นในเรื่องของการออกคำสั่งเด็กจากรู้สึกไม่ดีและไม่เต็มใจที่จะทำ แต่หากว่าเล่นเกมนี้แล้วมองว่าสิ่งนี้คือเรื่องสนุก คือสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วก็จะเกิดการปลูกฝังแบบใหม่โดยที่ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งเลย

เกม Fill the Closet Restock

สิ่งที่ได้รับจากการเล่นเกม

สำหรับสิ่งที่ได้รับจากการเล่นเกมFill the Closet Restock บอกเลยว่าเกมออนไลน์เกมนี้มีประโยชน์กับเด็กจริง ๆ เพราะโดยปกติแล้วบางครอบครัวอาจจะมีการปลูกฝังในเรื่องของการทำงานบ้าน ที่อาจจะทำให้เด็กรู้สึกเหมือนโดนบังคับให้ทำโดยที่ไม่เต็มใจอยากจะทำ การที่ได้เล่นเกมนี้ทำให้งานบ้านเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป จึงเป็นการฝึกในเรื่องของระเบียบไปในตัวแน่นอนว่า การเลือกใช้วิธีการเล่นเกมเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ทำกิจกรรมบางอย่างมักจะได้ผลเสมอ เพราะการที่ได้ลองเล่นในสิ่งเหล่านี้เด็กที่กำลังมีพัฒนาการจะรู้สึกว่าอยากที่จะลองและอยากที่จะทำ ซึ่งเมื่อเด็กทำในสิ่งเหล่านี้ได้แล้วผู้ใหญ่ควรชื่นชมในการทำกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้ที่กำลังทำเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมมาก ๆ 

บทสรุป เกมFill the Closet Restockเป็นเกมที่ช่วยฝึกทักษะที่ดีให้กับเด็กอย่างเห็นผลได้ชัด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่อยากให้เหล่าผู้ปกครองลองใช้วิธีนี้เพื่อฝึกในเรื่องของความเป็นระเบียบรับรองว่าได้ผลอย่างแน่นอน